Kapat

2020 TYT-AYT SORU DAĞILIMLARI

Anasayfa
Haberler 2020 TYT-AYT SORU DAĞILIMLARI

Öncelikle üniversite sınavına girecek olan herkes ilk olarak tyt yani temel yeterlilik testine girmek zorundadır. Bu testten baraj puanı geçebilen herkes ayt yani alan yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMITARİH ( 5 SORU )

1) Tarih Bilimine Giriş
2) İlk Çağ Uygarlıkları
3) İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
4) İslam Tarihi ve Uygarlığı
5) Orta çağ Avrupa Tarihi
6) Türk İslam Tarihi
7) Türkiye Tarihi
8) Beylikten Devlete (1300-1453)
9) Dünya Gücü Osmanlı Devleti
10) Yeni Çağ Avrupa Tarihi
11) Yakın Çağ Avrupa Tarihi
12) Osmanlı Devletinde Arayış Yılları
13) 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
14) En Uzun Yüzyıl
15) Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
16) 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti
17) I. Dünya Savaşı
18) Mondros Ateşkesi, İşgaller ve Cemiyetler
19) Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi
20) I. TBMM Dönemi
21) Kurtuluş Savaşı ve Antlaşmalar
22) II. TBMM Dönemi ve Çok Partili Hayata Geçiş
23) Türk İnkılabı
24) Atatürk İlkeleri
25) Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2018’de Tarih testinde;

 • Türk İslam tarihinden 1 soru
 • İslamiyet öncesi Türk uygarlığından 1 soru
 • Beylikten Devlete (1300-1453) 1 soru
 • En uzun yüzyıl 1 soru
 • Mondros ateşkesi işgaller ve cemiyetler konusundan 1 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI – COĞRAFYA ( 5 SORU )

1) Doğa ve İnsan
2) Coğrafi Konum
3) Harita Bilgisi
4) Dünyanın şekli ve hareketleri
5) İklim Bilgisi
6) Türkiye iklimi ve yer şekilleri
7) Yer’in Şekillenmesi
8) İç ve Dış Kuvvetler
9) Toprak Tipleri
10) Nüfus
11) Ortak Payda: Bölge
12) Ulaşım Yolları
13) Çevre ve İnsan
14) Doğal Afetler

2018’DE COĞRAFYA TESTİNDE ;

 • Doğa ve İnsan konusundan 1 soru
 • Harita bilgisi 1 soru
 • İklim bilgisi 1 soru
 • Nüfus ve yerleşme 1 soru
 • Doğal Afetler 1 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI- FELSEFE ( 5 SORU )

1) Felsefenin Alanı
2) Bilgi Felsefesi
3) Bilim Felsefesi
4) Varlık Felsefesi
5) Ahlak Felsefesi
6) Siyaset Felsefesi
7) Sanat Felsefesi
8) Din Felsefesi

2018 FELSEFE TESTİNDE;

 • Bilgi Felsefesi 2 soru
 • Varlık Felsefesi 1 soru
 • Ahlak Felsefesi 1 soru
 • Din Felsefesi 1 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI DİN KÜLTÜRÜ- ( 5 SORU)

1) İnanç
2) İbadet
3) Hz. Muhammed (S.A.V)
4) Vahiy ve Akıl
5) Ahlak ve Değerler
6) Din ve Laiklik
7) Din, Kültür ve Laiklik

2018 DİN KÜLTÜRÜ TESTİNDE ;

 • İnanç 1 soru
 • İbadet 1 soru
 • Hz. Muhammed (sav) 1 soru
 • Vahiy ve akıl 1 soru
 • Ahlak ve Değerler 1 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI MATEMATİK-( 29 SORU)

1) Temel Kavramlar
2) Sayı Basamakları
3) Bölme ve Bölünebilme Kuralları
4) Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB-EKOK
5) Rasyonel Sayılar
6) Ondalıklı Sayılar
7) Basit Eşitsizlikler
8) Mutlak Değer
9) Üslü Sayılar
10) Köklü Sayılar
11) Çarpanlara Ayırma
12) I. Dereceden Denklemler
13) Oran-Orantı
14) Problemler
15) Kümeler
16) Fonksiyonlar
17) Polinomlar
18) II. Dereceden Denklemler
19) Parabol
20)I. Karmaşık Sayılar

2018’DE MATEMATİK TESTİNDE ;

 • Temel kavramlar 4 soru
 • Sayı Basamakları 1 soru
 • Rasyonel sayılar 1 soru
 • Ondalıklı sayılar 1 soru
 • Basit Eşitsizlikler 1 soru
 • Mutlak değer 1 soru
 • Köklü Sayılar 1 soru
 • Çarpanlara Ayırma 1 soru
 • 1. Dereceden Denklemler 2 soru
 • Problemler 10 soru
 • Kümeler 2 soru
 • Fonksiyonlar 1 soru
 • Permütasyon- Kombinasyon 2 soru
 • Olasılık 2 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI GEOMETRİ ( 11 SORU )

1) Açılar ve Üçgenler
2) Çokgenler
3) Dörtgenler
4) Yamuk
5) Paralelkenar
6) Eşkenar Dörtgen
7) Deldoid
8) Dikdörtgen
9) Kare
10) Çember ve Daire
11) Doğrunun Analitik İncelenmesi
12) Vektörler
13) Katı Cisimler

2018’DE GEOMETRİDE ;

 • Açılar ve üçgenler 3 soru
 • Çokgenler 1 soru
 • Yamuk 1 soru
 • Dikdörtgen 1 soru
 • Kare 1 soru
 • Çember ve daire 1 soru
 • Analitik geometri 1 soru
 • Katı cisimler 2 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI FİZİK ( 7 SORU )

1) Fizik Bilimine Giriş
2) Madde ve Özellikleri
3) Basınç ve Kaldırma Kuvveti
4) Isı, Sıcaklık ve Genleşme
5) Hareket
6) Dinamik
7) İş, Güç ve Enerji
8) Elektrik ve Manyetizma
9) Dalgalar
10) Optik

2018’DE FİZİK TESTİNDE ;

 • Fizik bilimine giriş 1 soru
 • Isı ve sıcaklık 1 soru
 • Optik 2 soru
 • Sıvıların kaldırma kuvveti 1 soru
 • Doğrusal hareket- bağıl hareket 1 soru
 • Mıknatıs ve manyetik alan 1 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI KİMYA – ( 7 SORU)

1) Kimya Bilimi
2) Atom ve Yapısı
3) Periyodik Sistem
4) Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
5) Kimyanın Temel Kanunları
6) Maddenin Halleri
7) Asitler, Bazlar ve Tuzlar
8) Karışımlar
9) Endüstride ve Canlılarda Enerji
10) Kimya Her Yerde

2018′ DE KİMYA TESTİNDE ;

 • Madde ve özellikleri 1 soru
 • Periyodik sistem 1 soru
 • Bileşikler 2 soru
 • Kimya kanunları 1 soru
 • Kimyasal bağlar 1 soru
 • Hayatımızda kimya 1 soru çıkmıştır.

TEMEL YETERLİLİK TESTİ 2020 KONU DAĞILIMI BİYOLOJİ – ( 6 SORU )

1) Yaşam Bilimi Biyoloji
2) Canlıların Ortak Özellikleri
3) Canlıların Temel Bileşenleri
4) Hücre ve Yapısı
5) Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
6) Üreme
7) Ekoloji
8) Kalıtım
9) Biyoteknoloji ve Gen Mühendisliği

2018’DE BİYOLOJİ TESTİNDE;

 • Canlıların temel bileşenleri 1 soru
 • Hücre bölünmeleri 1 soru
 • Canlıların sınıflandırılması 1 soru
 • Ekoloji 1 soru
 • Madde geçişleri 1 soru
 • Bitkiler biyolojisi 1 soru çıkmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir