Kapat

AD KAVMİNİN HELAK’I

Anasayfa
DİNİ AD KAVMİNİN HELAK’I

Ad halkına gelince ; onlar da, uğultu yüklü,azgın bir kasırga ile helak edildiler. ALLAH (c.c) onu 7 gece 8 gün ara vermeksizin üzerlerine musallat etti. Öyle ki, o kavmin orada sanki içi kof hurma kütükleriymiş gibi çarpılıp yere yıkıldığını görürsün. Şimdi onlardan hiç arta kalan bir şey görüyor musun? HAKKA suresi 6-8 ayet

AD KAVMİNİ TANIYALIM

Ad kavmi NUH peygamber’in tufanından tahmini 800 yıl kadar sonra putperestliğe dönen ilk kavimdir. Nuh peygamber’in çağrılarına kulak vermeyen halkın ALLAH (c.c) tarafından helak edilişini unutup dünya işlerine dalmışlardı. Ad kavminin insanları şu anki insanların boyutlarına göre oldukça uzun ve iriydiler. Vücutları oldukça güçlü ve cüsseli olmasının dışında ömürleri de bir o kadar uzundu. İçinde bulundukları topraklar (İrem şehri )çevrelerindeki topraklara kıyasla oldukça bereketli ve verimliydi. Kendilerine kayaları yontarak gösterişli binalar ve havuzlar yapıyorlardı. Nuh peygamber zamanında olan helak’ın ne kadar şiddetli olduğunu ve ne sebeple böyle bir helak’ın geldiğini unutmuş kendilerine verilen geçici dünya nimetleriyle oyalanarak şükürsüzce oyalanıyorlardı. Gelen nimetlerin çokluğuna ve kendilerine verilmiş fiziksel güce güveniyorlardı. Bu durum uzunca bir süre devam etti ve en sonunda ALLAH (c.c) iman etmeyi unutup, elleriyle ağaçtan yada taştan yaptıkları putlara tapınmaya başladılar.

Ad kavmine gelince, onlar yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve; ”Bizden daha kuvvetli kim var” dediler. Onlar kendilerini yaradan ALLAH (c.c)’ ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. FUSSİLET SURESİ 15. AYET

KAVMİN HELAK OLUŞ SEBEBİ

ALLAH (c.c)’ dan uzaklaştıkları için zamanla kendilerinin de bir kul olduğunu unutup çok zalim ve gaddar olmaya başladılar. Güçsüzleri ezmeye ve zulmetmeye başladılar. Güçsüz kabilelere baskın yapıp mallarını yağmalıyorlardı. Gaddarlıkları o kadar artmıştı ki zavallı insanları binaların en yüksek yerlerine çıkartıp aşağıya atıyorlar ve parçalanmış bedenlerine bakıp zevk alıyorlardı. ( kalpleri bu kadar katılaşmıştı. ) Lüks ve gösterişte de çok ileri gitmişlerdi ve bu sebeple de Nuh peygamberin kavminden sonra ilk helak edilen kavim Ad kavmi oldu.

HUD PEYGAMBERE VAHYİN GELİŞİ

Hud peygamber yaşayış olarak bu kavmin insanlarına hiç benzemiyordu. Peygamber herkesle iyi geçinen herkes tarafından sevilen ve ALLAH (c.c) korkusu olan biriydi. Kimseye zulüm etmiyor, güçsüzleri ezmiyor aksine yardımcı olmaya çalışıyordu. Ad kavmi artık çok ama çok ileriye gitmeye başlamıştı ve azgınlıkları da artarak devam ediyordu. ALLAH (c.c) peygambere vahyetti;” Ey Hud! kavmin arasından seni seçtim. Onlara git, kendilerinden korkma, ben onlara senin için mucizeler göstereceğim” Hud (a.s) vahiyden sonra kavminin toplandığı yere gitti. kavmin ileri geleni altından yapılmış tahtta oturmuştu. Hud (a.s) gür sesi ile söze başladı;

Ey kavmim! ibadet edilecek yalnız ALLAH (c.c) ‘tır. Ona şirk koşmayın.Düşünün ki Nuh kavmi, bu yüzden helak oldu. ey kavmim Rabbinizden mağfiret dileyin sonra da ona tövbe edin ki üzerinize yağmuru bol bol indirsin ve kuvvetinize kuvvet katsın. günah işleyerek Allah(c.c)’tan yüz çevirmeyin dedi.

Ey Hud, yazıklar olsun! Biz bu kadar güçlü ve kalabalık kimseler olduğumuz halde, sen bize galip gelebileceğini mi zannediyorsun? Bilmez misin ki sen sadece bir kişisin! hem bilmez misin ki, bizim her gün bin tane çocuğumuz dünyaya gelir! dedi.

Hud (a.s) kavminin bu davranışlarına çok üzülmüştü ellerini üzülerek semaya kaldırıp Rabbi’ne sığındı. Bunun üzerine kavmin kadınları kısır kaldılar, çocukları olmadı bu durum 10 yıl kadar sürdü. Kavmi mecburen Hud peygambere gelerek şahit oldukları mucizelere rağmen peygambere mucize göstermesini istediler ve doğru söylüyorsan o iddia ettiğin azabı bize getir dediler. Bunun üzerine pınarlar kurudu, bağlar bahçeler kurudu, insanlar açlık ile sınandı. Peygamber onları tekrar çağırıp Allah’a iman etmelerini istedi ama kavmi buna rağmen tövbe etmediler inkar ve isyanda ileri gittiler.

HELAK

Ad kavmi şehrin üzerine doğru yaklaşmakta olan bulutun bir yağmur bulutu olduğunu sanıp mutlu olmuşlardı. Hud peygamber ise son kez kavmine Allah’a (C.C) iman etmeleri, tövbe edip Rableri’nin yoluna dönmelerini söylemişti, fakat onlar yüz çevirdiler. Yağmur bulutu sandıkları bulut gittikçe şehre yaklaşıyor ve rüzgar şiddetini arttırıyordu. git gide fırtınanın şiddeti ve soğuğu artıyordu. O iri yarı cüsseli insanlar rüzgarda bir tüy gibi oradan oraya savruluyorlardı. Allah (c.c) emriyle kum tepeleri ad kavminin üzerine yığıldı bu 7 gece 8 gün sürdü. Bu azap geldiğinde Hud peygamber ve iman edenler çoktan orayı terk etmişlerdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir