Kapat

HER YERDE DUYUP ANLAMINI BİLMEDİĞİMİZ KELİMELER :D

Anasayfa
Haberler HER YERDE DUYUP ANLAMINI BİLMEDİĞİMİZ KELİMELER :D

Günlük hayatta her yerde duyduğumuz,günlük konuşmalarda,haberlerde cümlelerin içinde geçen ve acaba ne demek istedi?? diye düşündüren kelimelerin anlamlarını sizin için özenle seçtik.

BAŞLAYALIM.. 😀

 • Ergonomi : rahatlık- konfor
 • Ekstrem : uç-zirve
 • İktisat : ekonomi
 • Brifing : ön bildiri
 • Zürefa : Kibar insanlar – zarifler
 • Liyakat : layık olmak
 • Mutabakat : anlaşma-uyuşma
 • Afili : gösterişli-çalımlı-hoş
 • Yeis :karamsarlıktan doğan şüphe
 • Yeti : insanda doğal olarak bulunan bir şeyi yapma gücü
 • Vasat : orta dereceli
 • Müşkül : çetin-güç-zor
 • Müşkülpesent : zor beğenen (kimse)
 • Mutaassıp :(bağnaz) bir inanca,düşünceye aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünmeyen (kimse)
 • Mazbut : düzenli-düzgün-derli toplu
 • Tefekkür : düşünme
 • Redaksiyon : yazı yazma-kaleme alma
 • Sirkülasyon : dolaşım
 • Seküler : dinden bağımsız olan
 • Şek : şüphe
 • Egzistansiyalizm : varoluşçuluk
 • Ateizm : tanrı tanımazlık (yaratıcıya inanmama)
 • Deizm : Hiçbir aracı olmaksızın sadece akıl yoluyla kavranabilecek yalın bir tanrı inancı.
 • Agnostisizm : bilinmezcilik (hiçbir şeyin bilinemeyeceği görüşünü savunur.
 • Teizm ; Tanrının yani bir yaratıcının olduğuna inanılan inanç türü.
 • Absürt ; saçma

BİRAZ DA ATASÖZLERİ ve DEYİMLER

 • Hayy’dan gelen hu’ya gider ; Hayy ve Hu Arapça Allah’ın isimlerindendir. Bu atasözünün manası ise ”Allah’tan gelen Allah’a gider” anlamındadır.
 • Güzel bakmak sevaptır ; burada güzel bakmaktan kasıt bakışlarında kötü bir niyet bulunmaması. (hasetlik yani kıskançlık,aşağılama,süzme,inceleme,rahatsız edici bir bakış)
 • Gören göz kılavuz istemez ; Bu atasözü genellikle ”görünen köy kılavuz istemez” olarak bilinir fakat köy neden kılavuz (yardımcı,yol gösterici) istesin ki? 😀
 • Eşek hoş laftan ne anlar? ; ”eşek hoşaftan ne anlar” denilerek insanlara yıllardır eşek dışındaki tüm hayvanların hoşaftan bir şey anladığını düşündüren bir atasözümüzdür. 😀 Bu ata sözünü şu şekilde kullananlar da vardır ; eşek hoşaftan ne anlar suyunu içer tortusunu bırakır.. 😀
 • Göz var izan var : izan (anlayış yeteneği) nizam (düzen)
 • Abdal’a malum olurmuş ; abdal (derviş,ermiş kişi)
 • Sü uyur düşman uyumaz ; sü (asker)
 • Sıhhatler olsun ; sıhhat (sağlık) ”saatler olsun” yanlış kullanımıdır.
 • Ölünün kuru : kur (mezar) demektir. genelde elinin körü olarak bilinir. 😀
 • Sus küçüğün söz büyüğün ; su küçüğün söz büyüğün olarak yanlış bir şekilde bilinir. 😀
 • Azimli sıçan duvarı deler ; burada kullanılan sıçan kelimesi hayvan olan (fare) sıçan’dır.. 😀
 • dağarcık ; (bilgi -birikim)
 • ahkam ; yargı-hüküm
 • bedesten ; içinde kumaş,mücevher,silah ve benzeri şeylerin satıldığı kapalı çarşı.
 • Pasaj : içinde dükkanlar bulunan,genellikle üzeri kapalı ve her iki yanı sokağa, caddeye çıkan çarşı.
 • ızbandut ; rus korsanlarına verilen isim- Görünüşüyle ve davranışıyla korku salan iri-yarı adam.
 • Kurna ; hamamlarda,musluğun altında bulunan ve içinde su bulundurulan yuvarlak genellikle taş ya da mermer tekne.
 • Mihenk taşı ; Gümüş,altın alaşımlarının kalitesini test etmekte kullanılan, düz,sert,ince pütürlü,siyah veya koyu renkli bir taştır.
 • Abdal ; derviş-alim-ermiş kişi.
 • Saye (sayende) ; GÖLGE
 • Vahdet ; birlik (Arapça dilinde)
 • Fiyasko ; iddialı bir girişimde çok başarısız ve gülünç sonuç elde etmek.
 • Fodul ; öyle olmadığı halde öyleymiş gibi davranan (kibirli) kimse.
 • Bendeniz; kulunuz,köleniz anlamına gelir.
 • Haspa ;Kadınlara yada genç kızlara şaka ya da alay yollu söylenilen söz.
 • Goygoycu ; Muharrem ayının ilk günlerinde,Hz. Ali’nin KERBELA’ da şehit olan oğulları Hasan ve Hüseyin için ağıtlar ve kasideler söyleyerek,kapı kapı dolaşıp para toplayan kimse.

BAŞKA??

 • Kallavi ; çok iri, kocaman.
 • hergele ; henüz bineğe ya da yük taşımaya alıştırılmamış at ya da eşek sürüsü.
 • Metelik ; çok az para.
 • Münakaşa ; tartışma.
 • spesifik ; yalnız bir türe özgü olan.
 • mukabele ; karşılık verme, karşılık.
 • muntazam ; düzgün-düzenli bir biçimde.
 • İktisat ; ekonomi- aşırı ve düzensiz harcamalardan kaçınma.
 • mevki ; yer-makam
 • ”Zıvana” (zıvanadan çıkmak) ; iki ucu açık küçük boru.
 • Tasnif ; sınıflandırma,sıralama
 • Nicelik ; sayılabilen, ölçülebilen olma özelliği.
 • Nitelik ; bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu ötekilerinden ayıran özellik yada özellikler.
 • Objektif- Nesnel ; taraf tutmamak, yansız olmak.
 • Tekzip ; yalanlama.
 • Teşir ; etki.
 • Teşhis ; kim yada ne olduğunu anlamak,tanımlamak, seçmek.
 • Siluet ; bir nesnenin yalnızca kenar çizgileriyle ve tek renk olarak beliren görüntüsü. Gölge.
 • Kreatif ; yaratıcı olmak.
 • Demagoji ; Laf cambazlığı.
 • Tenkit ; eleştiri.
 • Terkip- sentez ; bileşim, birleşme.
 • Adaptasyon ; uyarlama, uyum sağlama.
 • Acar ; güçlü,becerikli, gözü pek olan
 • Alegori ; anlatımda simgelere yer verme.
 • Amade ; hazır olan.
 • Analiz ; çözümleme yapmak.
 • Ati ; gelecek
 • Anekdot ; Kısa hikaye
 • Anonim ; bilinmeyen.
 • Azami ; en düşük.
 • Alelade ; bayağı, sıradan.
 • Biçem ; üslup.
 • Aşikar ; açık,belli olan.
 • Bayağı ; sıradan,basit.
 • Bergüzar ; hatıra, armağan.
 • Bohem ; boş vermiş,umursamayan,tasasız,dertsiz yaşam tarzı.
 • Bitap ;yorgun.
 • Cengaver ; kahraman.
 • Cebren ; zorla.
 • Cehil ; bilgisizlik.
 • Caka satmak ;gösteriş yapmak.
 • Çaçaron ; çok konuşan ve boş konuşan, geveze.
 • Çalakalem ; gelişigüzel,üstünkörü,özenmeden.
 • Çığırtkan ; bir şeyi yüksek sesle çevreye duyuran.
 • Duayen ; kıdemce ileri olan kimse.
 • Dumur ; körelme
 • Devinim ; bir durumdan başka bir duruma geçme.
 • Duçar olmak ; uğramak,tutulmak.

GÖZ ATIN ; https://www.abevav.com/kiyamet-nedir-buyuk-ve-kucuk-alametleri/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir