Kapat

NEFSİN 7 MERTEBESİ (insanın olgunlaşma aşamaları)

Anasayfa
DİNİ NEFSİN 7 MERTEBESİ (insanın olgunlaşma aşamaları)

Nefsin mertebeleri insanın olgunluğa ulaşma, kendini tamamlama ve gerçekten tüm kötü huylardan, alışkanlıklardan kurtulup doğru yolu bulma aşamalarıdır .Nefsin mertebelerinde insan hayvani olan duygularının dizginlerini eline almış ve nefsini terbiye etmiştir. İşte nefsin mertebeleri..

1-) NEFS-İ EMMARE

İnsanı zorla kötülüğe sürükleyen nefs türüdür. İnsan bu nefs ile kendi hayvani arzularını engelleyemeyecek durumdadır. Tüm hayvani arzularına boyun eğerek nefsi ne isterse onu yapar. Nefsi (keyfi) ne isterse onun söylediklerini yapar ve onun hükmü altına girer. İnsanın bu haldeki nefsine nefsi emmare denilir. Nefs mertebelerinin en altındaki (en kötüsü) seviyedir. Bu haldeki insanın kalbi sadece mal mülk, para, şehvet, yiyecek vb. dünya nimetleri ile mutlu olur ve Allah’tan uzaklaşır. Mutluluk ve huzuru dünya nimetlerinde arar. Zulümden ve güzel ahlaklı davranışlardan uzaklaşır.Bu nefs halinde uzun süre bulunulursa tekrar Allah yoluna dönmek çok zorlaşır. Eğer bu durumda olduğunuzu düşünüyorsanız nefsinizin dizginlerini bir an önce elinize almalısınız.

NEFSİ EMMARE’NİN GÖSTERGELERİ

3 SINIFTIR ;

1- Allah-u teala’nın emirlerini yapmaya çalışır ama yasaklarından kaçınmaz..

2- Allah-u teala’nın emirlerine uymadığı gibi yasaklarından da kaçınmaz..

3-Dini islam’dır fakat sadece adı islam’dır. İslamın hiçbir emrini yerine getirmediği gibi islamı ve müslümanları da sevmez..

Cehalet , cahilliğin farkında olmamak,hırs, kibir (gösteriş),şehvet (haram cinsel münasebet isteği), kıskançlık (hased),kötü huylu olmak,boş şeylerle uğraşmak (işe yaramayan), ahmaklık,unutkanlık,nefret etmek, çok çabuk isyan etmek,çok aşırı yemek yemek, çok fazla uyumak,çok fazla konuşmak, boş konuşmak, fala neşeli olmak ( hiçbir şeye üzülmeyecek kadar gamsız olmak), Şımarıklık, ne yaptığının farkında olmamak (avarelik),doğru yolda olan insanların halini reddetmek,inkar etmek ve benzeri tüm kötü huylar..

2-NEFSİ LEVVAME

İnsan bu nefs türünde nefsi emmare seviyesindeyken yaptığı kötülüklerden,günahlardan pişmanlık duyar.Bir daha bu tür günahları yapmak istemez.Bu haldeki nefs’e nefsi levvame denir. Nefsi levvame de çaba sarf ederek, kendini günahlardan alıkoymaya çalışarak ikinci kısıma geçtiği için artık kalbindeki 7 perdeden biri kalkar ve ibadetlerini elinden geldiğince yapmaya çalışır. Yasaklardan kaçınmaya çalışır ama yinede günah işler, arkasından pişman olup hemen tövbe eder.

NEFSİ LEVVAME’NİN GÖSTERGELERİ

Bu aşamada olan insansa kendini beğenme ve ibadetlerini yaptığı için insanlara gösterme gibi bir çaba görülebilir. Bu durumun adı riya (gösteriştir) ve çok günahtır. Çünkü insanlar ibadetlerini yalnız Allah’a has kılarak yapmalıdırlar. Sadece münafıklar ibadetlerini insanların gözlerine sokmaya çalışırlar. Başkaları ile yapılan tartışmalarda üstün gelme isteği ve kendini beğenme durumu vardır. Bu hareketleri kendisi de sevmeyebilir ama eğer çabalayıp durumunu düzeltmez ise bu halden tekrar nefsi emmare’ye dönebilir.

kınama,hased (kıskançlık), kötü fikir, ucb (kendini beğenmek),işret ( içki içmek), halkla çekişmek ( bir konu hakkında tartışmak) ,kahır, körü körüne inanmak,gizli gösteriş,makam sevgisi,şehvet tutkusu

3-NEFSİ MÜLHİME

İnsanın kendi nefsi ile girdiği mücadelede, devamlı Allah’ı zikretmesi,ibadetlerini aksatmaması, ara ara nafile ibadetlerde bulunması ile bir üst seviye olan nefsi mülhime ye geçmiş olur. insanın ruh’u (vicdanı), akıllandıkça nefsine yani hayvani taraflarına hüküm etmeye başlar. Nihayet nefsinin dizginlerini tamamen eline alır.

NEFSİ MÜLHİME’NİN GÖSTERGELERİ

İlim öğrenmek,cömertlik,kanaat,tevazu ( mütevazi olmak),sabır (belalara ve kazalara sabretmek),tahammül,özürleri kabul, affetmek (kin tutmamak),güzel söz söylemek, hoşgörülü olmak, zikretmeyi sevmek,korkunun kaybolması,güler yüzlü olmak, hikmetle konuşmak,kabz ve bastın gelişi, kabz (darlık ile sınanmak) bast (genişlik ile sınanmak),müşahede yani kalp ile gözlemlemek..

4-NEFSİ MUTMAİNE

Allah’tan başka ilah olmadığına kesinlikle inanmış,kalp ve akıl ile de tasdik edebilen nefs seviyesidir. Bu seviyede insan Allah’a karşı ve kullarına karşı isyandan uzaklaşmıştır ve hata etmekten sıyrılmıştır. Nefsinin dizginlerini eline aldığı için vicdan olarak artık huzura ulaşmıştır. Tam anlamıyla sünnet-i seniye’ye uygun anlamda davranmaya başlamıştır. Bu seviyede iken ona karşı insanların içlerinde bir sevgi oluşur. Bu seviyedeki kimselerde bilgi konusunda bir ilerleme ve hikmet konusunda genişleme olmuştur. Edep ve haya konusunda iyice olgunlaşmıştır. Allah’ın yardımıyla hikmetler o kimsenin içine doğar. ( örneğin Allah’ın varlığına dair deliller aklına gelir.)

NEFSİ MUTMAİNE GÖSTERGELERİ

Cömertlik,tevekkül yani Allah’a güvenmek, sabretmek,şükretmek,teslimiyet yani başına gelecek olan şey den dolayı Allah’a güvenmek. Yumuşak huylu olmak, ibadet,güler yüzlü olmak,büyüklere saygı göstermek,kalpte oluşan mutluluk,tatlı dilli olmak,kusurları örtmek, hataları bağışlamak.

YUNUS EMRE

5-NEFSİ RAZİYE

Allah’ın kendisine karşı yaptığı bütün imtihanlarda sabır ve sadakat içinde bir davranış göstermiş ve başına gelebilecek diğer imtihanlar için de Allah’a tevekkül etmiş her şeye razı olmuştur. Hayattaki bütün çabası Allah’ın kendisinden razı olması ve insanlara yararlı biri olabilmektir. Nefsin bu haline nefsi Raziye denir. Bu makamda iken insan kendini tamamen Allah’ın iradesine teslim etmiş ve gelmiş geçmiş her şeyden razı olmuştur.

NEFSİ RAZİYE GÖSTERGELERİ

Vera (sakınmak),İhlas,Muhabbet,mevla ile dostluk,ilahi huzur,keramet,teslimiyet,eziyetlere sabır, güzel bir edep, dualarının kabul olunması, herkes tarafından sevilip sayılması.

6-NEFSİ MARDİYYE

Bu nefs seviyesi, Allah razı olduğu için ; razı olunmuş nefs demektir. İsmi buradan gelmektedir.

NEFSİ MARDİYYE GÖSTERGELERİ

Allah (c.c) ve peygamber efendimizin ahlakıyla ahlaklanmak, hataları bağışlamak, ayıpları kusurları kapatmak,güzel söz söylemek,herkese lütuf ve şefkat göstermek, insanların Allah yolunu bulmalarına yardımcı olmak, israf ve cimrilikten kaçınır orta yolunu bulur.

7-NEFSİ SAFİYE

Bu seviyede artık insan nefs terbiye olmuş, saflaşmış, süzülmüş,gelebileceği en iyi duruma gelmiştir. Yaradanın kölesi olmuştur. Allah’a muhtaç olduklarını bilirler böylelikle kibirden sıyrılırlar. Allah’ın kendilerine bildirmedikçe bilemeyeceklerini anlamışlardır.En güzeli Allah’ın izniyle rızasına kavuşmuşlardır.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN; https://www.abevav.com/nefis-ve-seytan-vesvesesinin-farklari/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir