Kapat

POMPEİ ŞEHRİ (Lut Kavmi)

Anasayfa
DİNİ POMPEİ ŞEHRİ (Lut Kavmi)

Bu yazımızda sizlere zina ve sapkın huylarından dolayı, Allah tarafından gazaba uğramış Lut kavminden bahsedeceğiz..

Kuran’a göre Lut peygamberin kavminde o zamana kadar görülmemiş bir sapıklık yani eş cinsellik çok yaygındı. Bütün kavimlerde olduğu gibi bu kavime de peygamber gelmişti ve onlara bu yaptıkları günahtan vazgeçmelerini, Allah’a dönmelerini söylemişti..

Ben Allah’ın (C.C) gönderdiği bir peygamberim. Siz Allah’tan korkup sakının ve bana itaat edin.. Buna karşılık ben sizden hiç bir şey (mal, mülk,para) istemiyorum, benim ücretim ancak alemlerin Rabbı olan Allah’a aittir.

Siz insanların içinden sizin için helal olan kadınları bırakıp da erkeklere mi gidiyorsunuz? Siz haddi aşan bir kavimsiniz.

Hz. Lut peygamber onlara Allah’ın emirlerini getirip, doğru yola çağırdığında peygamberi yalanladılar ( onun peygamber olmadığını iddia ettiler) ve sapıklıklarına, haram olan tüm işlere devam ettiler. Bu davranışların karşılığında da korkunç bir volkanik yanardağ patlaması ile taş kesilerek helak edildiler. Ayrıca anlatılanlara göre Lut kavmi sadece sapıklık ile değil farklı konularda da ileri giden bir kavim idi. Yiyecekleri yedikten sonra kaz tüyü kullanarak kusuyorlardı ve böylece daha fazla yiye biliyorlardı. Dünya nimetlerinden fazla fazla yararlanabileceklerini düşünüyorlardı.

Arkeolojik kazılara bakıldığında Lut kavmi yani pompei şehri (İsrail,Ürdün) sınırları içinde bulunmaktadır ve bu şehirde büyük bir doğal felaketin olduğu bildirilmektedir. Özellikle toprak altından çıkartılmış insan iskeletlerindeki yıpranma, güçlü bir depremi işaret ederken bölgede bulunan taş kesilmiş insan bedenleri volkanik bir patlamayı da doğruluyordu.

ELÇİLERİN GELİŞİ

Kuran-ı Kerim’e göre kavim helak edilmeden önce melekler Lut peygambere insan şeklinde gelmişlerdi. Lut peygamber elçiler geldiğinde kendini kötü hissetti. Kavmi hemen Lut peygamberin yanına gelerek ne istediklerini belli ettiler, zaten önceden de bu konuda ileri gidiyorlardı.

Lut peygamber ; ey kavmim işte kadınlar, işte benim kızlarım( kendini o kavmin babası gibi bilip, kızları kendi kızı yerine koyduğu için) sizin için en temiz ve doğru olanı onlarla evlenmektir. Allah’ tan korkunuz ve beni misafirlerimin önünde rezil etmeyiniz diyerek gelen elçileri korumaya çalışmıştı. İçinizde akıllı bir kimse yok mu? diyerek ikna etmeye çalışmıştı. Fakat içlerinde edebini koruyabilen hiç kimse yoktu. Onlar da Lut peygambere sen bunu iyi biliyorsun ki bizim kadınlarda gözümüz yok, ne istediğimizi iyi biliyorsun.. dediler.

Lut peygamber de keşke benim size karşı koyabilecek gücüm olsaydı dedi (peygamber yalnız ve güçsüzdü onun ailesinden başka güvenecek ve dayanacak kimsesi yoktu. Elçiler peygamberin daraldığını görünce gerçek kimliklerini yani elçi olduklarını söyleyip kavmin helak edilmesi için geldiklerini bildirdiler. Bu sırada da büyük bir mucize olup elçilere sarkıntılık eden kişilerin gözleri kör oldu.

KAVMİN HELAK EDİLİŞİ

-Ey Lut biz rabbinin elçileriyiz,onlar sana bir şey yapamazlar. Gecenin bir bölümünde aileni de yanına alarak yola çık. Fakat karın hariç, çünkü o zalimlerden oldu. Onlara vuracak olan azap sabah vaktidir.Böylece bulundukları yerin altını üstüne getirdik ve helak ettik üzerilerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. Rabbinin katında belli bir şekile sokulmuş ve belirlenmiş olarak, onlar zalimlerdendirler.

Lut kavminin bulunduğu bölge coğrafyacıların ve arkeologların araştırmalarına göre son derece değişik bir toprak yapısına sahipti ve depreme çok elverişliydi. Yapılan kazılarda ortaya çıkan volkanik kalıntılar büyük bir volkanik dağ patlamasının olduğunu gösteriyordu, kuran’da geçen üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık ifadesi büyük bir ihtimalle bu volkanik patlamayı anlatmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir